Home » Laboratoare

Laboratoare

Laboratorul de analiza a miscarii este dotat cu echipamente moderne pentru analiza miscarilor, atat la pacienti, cat si la sportivi.

Laboratorul de explorari medicale este dotat cu aparatura de determinare a parametrilor fiziologici, precum si cu aparate pentru diferite explorari medicale: audiometrie, oftalmologie, crdiologie, etc.

Laboratorul de Imagistica Medicala este destinat achizitiilor si procesarilor de imagini medicale obtinute prin diferite tehnici: tomografie computerizata, ecografie si electrosomatografie.

Laboratorul de Fabricatie Rapida prin Prototipare are trei componete principale de activitate: didactica, de microproductie, de cercetare. Activitatea de microproductie se refera la fabricarea de repere si dispozitive medicale in principal, dar si a reperelor utilizate in alte domenii industriale. In plus fata de activitatile mentionate, laboratorul furnizeaza sevicii de consultanta si instruire pe probleme legate de fabricatia rapida.

Laboratorul de Prelucrari pe Masini Unelte CNC si Electroeroziune cuprinte deopotriva masini de prelucrare prin aschiere (strung, freza, centru de prelucrare) si electroeroziune (cu electrod masiv si filiform). Asemeni laboratorului de fabricatie rapida, in acest laborator se desfasoara o gama larga de activitati: didactice, de cercetare, de microproductie cu precadere in domeniul Ingineriei Medicale, dar si in alte domenii industriale.

Laboratorul de Modelare – Proiectare este dotat cu sisteme de calcul performante. Calculatoarele au software-uri specializate pentru proiectare, modelare, analize numerice, procesari de imagini, etc.

Sala Multimedia este destinata activitatilor ce caracter didactic, organizarii unor conferinte sau videoconferinte, unor prezentari multimedia complexe.

Laboratorul de Prelucrari Conventionale LOPIFO este destinat executiei de repere special din microproductia de implanturi si proteze. Deasemenea in cadrul laboratorului se pot defasura operatii de acoperire chimica sau electro-chimica pe suprafata pieselor de implantare. In acelasi timp in cadrul laboratorului isi desfasoara activitatea studentii si cadrele didactice din cadrul specializarii de Inginerie Medicala precum si de la alte specialaizari ale facultatii.

Laboratorul de incercari CIDUCOS este destinat efactuarii de incercari asupra dispozitivelor medicale in principal precum si asupra unor piese mecaince de ordin general. Laboratorul cuprinde incercari cu caracter mecanic (elasticitate, oboseala materialelor) precum si nemecanic (microstructura, compozitie chimica a metalelor). In cadrul laboratorului se desfasoara activitati de incercare obtinute, la cererea clientilor laboratorului, precum si activitati de cercetare si didactice cu studentii din cadrul specializarii de Ingienrie Medicala si Stiinta Materialelor

Pentru accesul in cadrul laboratoarelor Centrului de Cercetare in Ingienrie Medicala se incepe cu completarea unei solicitari de acces.

Contact:
as.dr.ing. Dan Ioan STOIA
tel/fax: 004-0256 403637